Paneldebatt om eldreomsorg i Kulturkirken i Son

Vår ordførerkandidat Bente Bakke deltar i paneldebatten