Vestby MDGs visjon er et miljøvennlig Vestby hvor alle innbyggere føler seg inkludert. Vi vil ta vare på menneskene, naturen, skogen, matjorda og havet, dyrene, fuglene og insektene.  

Vil du hjelpe oss med å gjøre Vestby til en grønn kommune?