Vårt mål er et klimanøytralt og miljøvennlig Vestby hvor alle innbyggere kan leve gode liv og hvor vi tar vare på naturmangfoldet.