Grønn Festival Nesodden

Grønn festival!
– årets miljøhappening for hele familien og for alle som er interessert i grønn politikk, filosofi og livsstil

Hellviktangen, Nesodden, søndag 30. august 2015 Facebookevent-side her

Gratis adgang for publikum. Marked fra 12 – 17, men programmet fortsetter utover kvelden.

Grønn festival arrangeres av lokallaget til Miljøpartiet De Grønne på Nesodden, men har bidragsytere og deltakere med andre politiske ståsteder. Festivalen er ment som et møtepunkt for alle med interesse for grønn filosofi og livsstil, og hvor det skal være rom for et bredt spekter av meninger og interesser. Det skal være et sted hvor publikum av alle slag skal kunne finne inspirasjon og få mulighet til å orientere seg i en del av de tilbudene og retningene som finnes.
Festivalen ble arrangert for første gang i 2011 og ble en stor suksess, med masse blide besøkende hele dagen. Siden da har det vært en årlig tradisjon, som har trukket stadig flere besøkende.