Fotocredit: Getty images

Vestby MDG spør ordføreren

Spørsmål til ordfører 12. november 2018
Tiltak mot spredning av isopor i naturen og i havet

november 8, 2018

Ordfører,
Det er gledelig at Vestby kommune har vedtatt nye politivedtekter hvor forsøpling av alle typer plast kan straffes med kommunale gebyrer og i alvorlige tilfeller meldes til politiet. Det føltes derfor som et sjokk å lese i Moss Avis 30. oktober at Skjærgårdstjenesten har vært i Sonskilen og ryddet i sivområdene.

Skipper Dag Roar Kure forteller at de fant ca. 3 tonn søppel, hvorav 15 bildekk, en båt og rundt 6 kubikkmeter med isopor. Kure var spesielt bekymret for isopor og forteller at én liter inneholder ca. 15.000 isoporkuler. Han er ikke bare bekymret for de direkte skadene på fugl, fisk og andre dyr, men også for hva som skjer når plankton får i seg mikroplast.

Vi skal i dag behandle Strategiplan for Son havn 2018 – 2030. Vestby MDG mener det må stå noe i denne planen om hvordan kommunen og Son havn ønsker å bidra til å bekjempe at plast havner i havet, noe vi vil fremme forslag om. Kure mener det meste av det de finner i Sonskilen har lokale kilder, og at det meste av isoporen kommer fra bryggeanlegg, båter, fiskekasser og emballasje.

Når vi spesielt nevner isopor i dette spørsmålet, har det også sammenheng med tilbakemeldinger fra folk som bor i nærheten av byggeplasser i kommunen. De sier det noen steder er mye søl med isopor, som fyker vidt omkring når det blåser. Dette er noe jeg mener kommunen bør ta mer alvorlig og utføre hyppige kontroller. Jeg driver selv med aktiv «plogging» når jeg går tur med hunden. Det blir en god del plukking av isopor, noe det dessverre også var i forbindelse med byggingen av Brevik nye skole.

Spørsmål:
1. Vil ordfører bidra til at Strategiplan for Son havn 2018-20130 vil inneholder tiltak mot forsøpling i havna og Sonskilen, og at det blir et særlig fokus på isopor?

2. Vil ordfører ta initiativ til at kommunen tar ansvar for jevnlige inspeksjoner når det gjelder overholdelse av de nye politivedtektene, også i form av jevnlige kontroller av hvordan man håndterer isopor i havna og på byggeplassene?

Vestby, 5. november 2018

Bente Bakke, gruppeleder
Vestby Miljøpartiet De Grønne