Program 2019 – 2023

Vestby MDGs visjon er et miljøvennlig Vestby hvor alle innbyggere føler seg inkludert.

Vi vil ta vare på menneskene, naturen, skogen, matjorda og havet, dyrene, fuglene og insektene.

 

april 11, 2019