Valgliste 2019

 1. Louise Brunborg-Næss  (41),  Son
 2. Trygve Olsen  (50),  Vestby
 3. Marita Kristiansen  (47),  Hølen
 4. Magne Klann  (48),  Son
 5. Karoline Elida Forvik  (22),  Vestby
 6. Christian Hallan  (46),  Son
 7. Karen Moe Møllerop  (39),  Hølen
 8. Jon Arne Wilhelmsen  (40),  Son
 9. Mona-Helen Nordgård  (52),  Vestby
 10. Hans Fridtjov Mostad Slang  (22),  Hølen
 11. Kjersti Myrland  (50),  Son
 12. Jørgen Iversen  (53),  Son
 13. Anna Wasaznik Johannessen  (32),  Vestby
 14. Geir Skaget  (49),  Vestby
 15. Annette Saugestad Helland  (44),  Hølen
 16. Gregor Falkner  (34),  Vestby
 17. Esben Eyde  (51),  Son
 18. Suaad Abdi Farah  (56),  Vestby
 19. Joakim Stai  (35),  Son
 20. Daniel Hjertholm  (33),  Vestby
 21. Vigdis Steinaa  (65),  Vestby
 22. Stein Johan Winæs  (68),  Vestby
 23. Ingunn Grande  (59),  Son
 24. Kenneth Thomassen  (42),  Vestby