Willy Sunde, Son

15. kandidat

Willy Sunde er utdannet siviløkonom og jobber som IT- og prosesskonsulent. Han vil ha et reelt grønt alternativ i kommunevalget. Willy tror ikke på økonomisk vekst som det eneste saliggjørende, hverken lokalt eller globalt. IKEA-saken mener han er et typisk eksempel hvor arbeidsplasser settes fremfor jordvern, og at en annen plassering av Ikea kunne gitt oss begge deler.