Tommy Johansen, Hølen

17. kandidat

Tommy jobber med kommunikasjon og medier, og er personlig engasjert i forvaltningen av villaks. Han vil også vareta Vestbys mange vassdrag med til dels store bestander av sjøørret. Tommy mener det ikke er motsetning mellom utvikling av fornybarsamfunnet og å skape arbeidsplasser, og at tiden er moden for å satse på et grønt skifte. Det krever mot og engasjement – det har MDG!