Suaad Abdi Farah, Vestby

3. kandidat

Suaad er flyktning fra Somalia i 1989. Hun gikk fra Venstre til MDG da hun ble kjent med vår politikk for solidaritet, internasjonalt, med naturen og dyrene. Suaad er konsulent for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Follo, har jobbet med eldreomsorg og enslige mindreårige asylsøkere, og er leder av Vestby internasjonale kvinnegruppe.