Stein Johan Winæs, Hølen

7. kandidat

Stein har bodd i Vestby hele sitt liv og er utdannet agronom. Han er med i MDG fordi han ønsker en bærekraftig samfunnsutvikling. Han har jobbet som gårdbruker i Hølen i 43 år og som forskningstekniker i Bioforsk i 20 år. Stein er opptatt av at barn og unge skal få gode tilbud om fritids- og kulturaktiviteter og har derfor jobbet som hallbetjent ved Vestby Arena.