Sidsel Moberg, Son

12. kandidat

Sidsel er pensjonist og har undervist i realfag ved gymnas/videregående skoler. Hun er bestemor og bekymret for global oppvarming. Sidsel mener kommunene er sentrale klimaaktører og at Vestby må innføre strenge miljøkrav med ren energi, kutt i klimagassutslipp, jordvern og dyrevern, og ha estetiske krav ved utbygging. Det mener hun vil gjøre Vestby kommune til et bedre sted å bo.