Louise Brunborg-Næss, Son

8. kandidat

Louise er utdannet kulturviter og jobber til daglig med kulturarv og kommunikasjon. Hun opptatt av klima, miljø, friluftsliv, kultur, mat- og familiepolitikk, og er lei av næringskåte politikere som tror økonomisk vekst er svaret på alt. Louise ønsker et grønt og levende Vestby sentrum og vil ta vare på de historiske og bo-messige verdiene i Hvitsten, Hølen, Son og Garder.