Lars Sønsteby, Vestby

2. kandidat

Lars er ungdomskandidat og 23 år. Han vil inn i kommunestyret for at ungdommen skal bli hørt, for å gjøre det lettere for alle å ta grønne valg, for at det bygges rimelige ungdomsboliger, og for å styrke praktisk læring og håndverksfag. Lars har musikkutdanning og jobber som miljøarbeider på en bolig for barn og unge med psykisk og fysisk utviklingshemning.