Kjersti Myrland, Son

18. kandidat

Kjersti er særlig engasjert i forvaltningen av vår kulturarv, av en fremtidsrettet naturforvaltning og matpolitikk. Hun er opptatt av å styrke frivillig sektor slik at lokalt initiativ og engasjement ivaretas til glede for barn, unge og voksne i alle aldre. Hun vil jobbe for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.