Irene Hengsle, Garder

14. kandidat

Irene er fra Drøbak og har bodd i Garder i 12 år. Hun jobber som hjelpepleier på en avdeling for demente. Irene har valgt å engasjere seg i De Grønne fordi hun er opptatt av at vi skal ha et levende landbruk hvor dyrevelferd står i fokus. Hun vil også at miljø skal være bærebjelken i politikken, ikke et eget kapittel som man tar frem i festtaler.