Arild Hammerø, Hølen

9. kandidat

Arild er profesjonell musiker og komponist. For ham er ikke Miljøpartiet De Grønne et Nei-parti, men et Ja-parti! Han vil ha vakre naturområder, bærekraftige løsninger i arbeidsliv, energibruk og matproduksjon som om skaper glede for generasjonene etter oss. Arild mener venstre/høyre-aksen i politisk tenking er utdatert og vil inn med  sunn fornuft og ekte verdigrunnlag!